Επιστροφή

Κυρωμένοι πίνακες ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κυρωμένοι πίνακες ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαικό έτος 2018-2019

ΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΕΛ

ΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΛ

ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

fireservice