Επιστροφή

Κύρωση Οριστικού Πίνακα βαθμολογικής κατάταξης δεκτών υποψηφίων συμβασιούχων χειριστών στα ΕΠ τύπου BK - 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Κυρώθηκε ο οριστικός πίνακας βαθμολογικής κατάταξης δεκτών υποψηφίων συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου BK – 117, δύο (2) συμβασιούχων χειριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οριστικός Πίνακας βαθμολογικής κατάταξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού

fireservice