Επιστροφή

Κύρωση πινάκων επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

Φωτογραφία

Κυρώνονται οι πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

Δείτε την απόφαση της κύρωσης, εδώ.

Δείτε τον πίνακα Επιστημονικού προσωπικού, εδώ.

Δείτε τον πίνακα Τεχνικού προσωπικού, εδώ.

fireservice