Επιστροφή

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), 15 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «εκπαιδευτές συγκρούσεων οδικής κυκλοφορίας»

Μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), δεκαπέντε (15) στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακολούθησαν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαιδευτής συγκρούσεων οδικής κυκλοφορίας» (Road Traffic Collisions Instructor).

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2022, εντός των εγκαταστάσεων του Fire Service College (Moreton in Marsh), του ομίλου Capita Group, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συγκεκριμένο Fire Service College, είναι ένας κορυφαίος οργανισμός, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, στην παροχή αξιολογημένης και διαπιστευμένης εκπαίδευσης σε θέματα πυρκαγιάς και διάσωσης που άπτονται του έργου των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που παρακολούθησαν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αφορούσε τεχνικές διάσωσης από τροχαία ατυχήματα και περιελάβανε:

  • Ομαδική προσέγγιση (The team approach) 
  • Σχεδιασμό ασκήσεων - υλοποίηση και ανασκόπηση  (Exercise planning, delivery and review)
  • Σχεδιασμό απεγκλωβισμού (Extrication planning)
  • Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου (Risk assessment methodology)
  • Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας (Modern safety systems)
  • Τεχνικές διάσωσης (Rescue techniques)
  • Φροντίδα τραυματιών (Casualty care)
  • Σύγχρονη κατασκευή οχημάτων ( Modern vehicle construction)  
  • Εξειδικευμένο εξοπλισμό διάσωσης οδικών συγκρούσεων (Specialist RTC equipment)

Η εκπαίδευση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της δωρεάς του ΙΣΝ  προς το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας (Π.Σ.) που περιλαμβάνει, εκτός από εκπαιδευτικά προγράμματα, την κατασκευή του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στη Νέα Μάκρη, καθώς και την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τα μέλη του Π.Σ.

fireservice