Επιστροφή

Πανελλαδική Άσκηση επί Χάρτου “ΠΥΡΣΟΣ 2023”

Φωτογραφία

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023, διεξήχθη σήμερα, Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος, Άσκηση επί Χάρτου με την κωδική ονομασία “ΠΥΡΣΟΣ 2023”.

Στην άσκηση συμμετείχαν το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση φορέων.

Σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, της επάρκειας του συντονισμού των δράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και η αξιολόγηση των αναθεωρημένων – επικαιροποιημένων επιχειρησιακών σχεδίων.

Πραγματοποιήθηκε, σε επίπεδο Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) στην έδρα των οποίων, με ευθύνη των αρμόδιων Διοικητών ΠΕ.ΠΥ.Δ., συγκροτήθηκε το Διευθύνον Επιτελείο αποτελούμενο από προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο και σχεδίασε αρχικώς το σενάριο του οποίου τα εικονικά κλιμακούμενα επεισόδια/σκηνές, διαβιβάζονταν για ενέργειες απόκρισης στα Ασκούμενα Επιτελεία.

Για την εξέλιξη των συμβάντων των σεναρίων, επιλέχθηκαν ευαίσθητες και ειδικού ενδιαφέροντος περιοχές (π.χ. πλησίον αρχαιολογικών χώρων, κατασκηνώσεων, μοναστηριών, Δομές -ΚΥΤ/ΚΕΔ κ.ο.κ.).

Για τις 15 Μαΐου 2023, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια άσκησης αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, σε πραγματικές συνθήκες, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023».

fireservice