Επιστροφή

Παροχή διευκρινήσεων, τροποποίηση και παράταση προθεσμιών της υπ’ αριθ. 19/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος.