Επιστροφή

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων, ειδικοτήτων Μηχανικών, για εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων, ειδικοτήτων μηχανικών, για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Το πρόγραμμα ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ικανοί υποψήφιοι προς γραπτή εξέταση: ΠΙΝΑΚΑΣ

fireservice