Επιστροφή

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)

Φωτογραφία

 

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι Προκαταρκτικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα από 24-09-2018 έως και 29-09-2018.

Για να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων διαβάστε εδώ.

fireservice