Επιστροφή

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ.

Οι υποψήφιοι που θα υποβληθούν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) του Π.Σ., μπορούν να κατεβάσουν εδώ το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης που θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο στην Υγειονομική Επιτροπή του Π.Σ. .

fireservice