Επιστροφή

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα τύπου Ε/Π AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα τύπου Ε/Π AS-332 και BK – 117  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

fireservice