Επιστροφή

Πρόσκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Φωτογραφία

Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου και ώρα 09:00 – 13:00, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μάτσα 32 – θέση Καλυφτάκη), στην Κηφισιά. Στην εθελοντική αιμοδοσία καλούνται να συμμετάσχουν όσοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος επιθυμούν και μπορούν, ώστε με αυτή την ανιδιοτελή και πολύτιμη προσφορά τους, να συνεισφέρουν και να ενισχύσουν την Τράπεζα Αίματος που διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Όσοι προσέλθουν παρακαλούνται να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ τους.