Επιστροφή

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλου οχήματος απόκρισης για τις τοπικές αρχές (Περιφέρειες, Δήμοι και υπηρεσίες). Ανάπτυξη έργων πρόληψης. Προμήθεια κατασκευαστικού εξοπλισμού» της δράσης με κωδικό 16912 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».