Επιστροφή

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)

Υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) για τη «Συνεργασία, τον αμοιβαίο Σχεδιασμό Ασκήσεων Ετοιμότητας, την αμφίδρομη Εκπαίδευση Στελεχών και την Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας». Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν για τα δύο μέρη ο Διοικητής Ε.Κ.ΕΠ.Υ. κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου και ο Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος.

Σκοπός της υπογραφής του Πρωτοκόλλου είναι μεταξύ άλλων,

• η εξασφάλιση της βέλτιστης υποστήριξης από τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς της Χώρας σε περιπτώσεις κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων και η υποστήριξη προς τους πρώτους ανταποκριτές του Π.Σ.,

• η διαπίστωση τυχόν τρωτών σημείων στον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και η βελτίωσή τους,

• η εξασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών και • ο σχεδιασμός και εκτέλεση ασκήσεων επιχειρησιακής ετοιμότητας.

• η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού των δύο μερών

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί το επιστέγασμα ετών αδιάλειπτης και άρτιας συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και του Π.Σ. η οποία εξασφαλίζει και στο μέλλον την άμεση ανταπόκριση των κρατικών φορέων, τόσο για την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση κρίσεων, με βασικό γνώμονα την προστασία των Ελλήνων Πολιτών.

fireservice