Επιστροφή

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων της Π.Υ. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος

Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας  και της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» στο πλαίσιο συνεργασίας, για την εναρμόνιση με τον  κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας  (EASA – Easy Access Rules for Aerodromes - Regulation EU No 139/2014),  είναι σε εξέλιξη.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) προγράμματα, στο κέντρο Πυροσβεστικής Αεροπορικής εκπαίδευσης (Jovellanos Training Center - Strategic Fire Solutions SFS) της Χιχόν στην Βόρεια Ισπανία.

Οι εκπαιδεύσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Πρακτικές δεξιότητες για την αξιολόγηση της ατομικής και ομαδικής ικανότητας στο πεδίο.
  • Αξιολόγηση της ικανότητας επικοινωνίας, για την επίτευξη κοινών στόχων.
  • Τριάντα έξι (36) διαφορετικά σενάρια ασκήσεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε καύσιμα υδρογονανθράκων και αεροσκάφη κατηγορίας επτά (7) έως δέκα (10) με πέντε (5) τύπους εξωτερικών πυρκαγιών αεροσκαφών.
  • Πυρόσβεση στο εσωτερικό του αεροσκάφους με ταυτόχρονη έρευνα και διάσωση καθώς και αερισμό.
  • Διαχείριση και Χειρισμό εξοπλισμού και μέσων πυρόσβεσης.

Η τελευταία εκπαίδευση των Πυροσβεστών της Π.Υ. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, που καθορίζεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την εναρμόνιση με τον  κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας  (EASA – Easy Access Rules for Aerodromes - Regulation EU No 139/2014), θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023.

 

fireservice