Επιστροφή

Σε μερική επιφυλακή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, σε περιοχές όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), από Ω/07: 30΄ της 01 Αυγούστου 2020, τίθεται σε μερική επιφυλακή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος των κάτωθι Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων:

  • Δυτικής Ελλάδας
  • Ιονίων Νήσων
  • Ηπείρου και
  • Πελοποννήσου

 

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice