Επιστροφή

Τακτικές κρίσεις 2018 Ανωτέρων Αξιωματικών του Π.Σ

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Σωτηρίου Τερζούδη, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών έτους 2018 και έκρινε:

Ι. Κατ’ επιλογήν:

Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:

1. Σιμιτσή Δημήτριο

2. Λάμπρη Χρήστο

3. Σταμούλη Ιωάννη

4. Σπαή Νικόλαο

5. Τσολάκη Εμμανουήλ

6. Πετρούτσο Ιωάννη Β.

 

και στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους:

1. Μπρακούλια Βλάσιο - Υπ. Γραφείου

2. Μπόττη Περικλή - Υπ. Γραφείου

3. Καρασαββίδη Δημήτριο

4. Κούκουρα Κωνσταντίνο

5. Φαλάρα Ευάγγελο

6. Καραμαλίκη Ιωάννη

7. Μπόκα Χριστόφορο

8. Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο

9. Βάγια Θεόδωρο

10. Σπαθούλα Χρήστο

11. Πατράκη Δημήτριο

12. Δημητρίου Βασίλειο - Υπ. Γραφείου

13. Ρίζο Ανδρέα

14. Στόϊκο Μιχαήλ (ΠΚ)

 

ΙΙ. Προακτέους κατ’ εκλογήν για κάλυψη ισάριθμων κενών θέσεων, στο βαθμό του Αντιπυράρχου τους Επιπυραγούς:

1. Νικολόπουλο Νικόλαο

2. Καραγιαννίδη Κωνσταντίνο

3. Τασιόπουλο Βασίλειο

4. Καραγεωργόπουλο Νικόλαο

5. Γαβαλά Σάββα

6. Βορλόου Γεώργιο

7. Λουκάκη Ιωάννη

8. Πατσιαλή Παναγιώτη

9. Μπαθρέλλο Παναγιώτη

10. Κουβακά Αλέξανδρο

11. Κυπριωτέλλη Παναγιώτη

12. Παπαδόπουλο Χαράλαμπο

13. Ψαρρό Κωνσταντίνο

14. Γιώτη Ζώη

15. Τσολομίτη Διαμαντή

 

ΙΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:

1. Δημαρέση Φώτιο

2. Τσαπούρα Ηλία

3. Γεωργούση Στυλιανό

4. Ρούσση Χρήστο

5. Δημόπουλο Παναγιώτη

6. Γερογιάννη Πέτρο

fireservice