Επιστροφή

Τεχνική Συνάντηση στο πλαίσιο του επικείμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία 2021-2027

Φωτογραφία

 

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Π.Σ. σε Συγχρηματοδοτούμενα έργα και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία 2021-2027”, και προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης κοινού έργου, πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. μεταξύ της αντιπροσωπείας στελεχών του Π.Σ. και των αρμοδίων Βουλγαρικών Αρχών.

Συγκεκριμένα στελέχη της Βουλγαρικής Γενικής Διεύθυνσης Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας (Directorate General Fire Safety and Civil Protection) με Επικεφαλής τον κ. Yuliyan Hristov Grancharov (Head of an International Projects Department), πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. από τις 04 έως και 06  Απριλίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκαν επιμέρους θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες  για την κατάρτιση και υποβολή κοινής πρότασης στο ανωτέρω Πρόγραμμα.

Στους Βούλγαρους εταίρους απηύθυνε χαιρετισμό, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., Υποστράτηγος Δημοσθένης Ραγκαβάς.

Στο περιθώριο της επίσκεψής τους, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), στο Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας, στο Πυροσβεστικό Μουσείο καθώς και στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Νέα Μάκρη Αττικής και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος –  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η επόμενη συνάντηση προγραμματίστηκε για το τέλος μηνός Απριλίου, προκειμένου να διευθετηθούν ειδικότερα ζητήματα προετοιμασίας ολοκληρωμένης πρότασης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

fireservice