Επιστροφή

Τελικοί κυρωμένοι πίνακες κατάταξης με τα αποτελέσματα των κληρώσεων για τον διαγωνισμό Πυροσβεστών Εποχικής απασχόλησης

Τελικοί αναμορφωμένοι κυρωμένοι πίνακες κατάταξης με τα αποτελέσματα των κληρώσεων του διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) Πυροσβεστών Εποχικής απασχόλησης

 

fireservice