Επιστροφή

Τεράστια και πολύπλευρη η αξία τους δάσους

 

«Δάση εἰσὶ ἀδάμας δὶ’ οὗ, ὡς στέμμα, ὁ δημιουργὸς τοῦ παντὸς ἐκόσμισε τοὺς λόφους, τὰ ὄρη καὶ ἅπασαν τὴν γῆν»

                                                                                                                                                                 Αριστοτέλης

 

 

 

fireservice