Επιστροφή

Το Πυροσβεστικό Σώμα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αεροπυρόσβεσης (Aerial Fire Fighthing Europe 2021)

Φωτογραφία

Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αεροπυρόσβεσης (Aerial Fire Fighthing Europe 2021) που πραγματοποιήθηκε από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2021, στο Ταλίν της Εσθονίας με 30 εκπροσώπους από Ευρωπαϊκές και μη χώρες, αλλά και από 20 εταιρείες αεροπυρόσβεσης.

Πραγματοποιήθηκαν σχετικές παρουσιάσεις, από εκπροσώπους της Ελλάδας, Γερμανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, καθώς επίσης και από το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC - Emergency Response Coordination Centre) και από το  Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών  (EFFIS - European Forest Fire Information System).

Το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, εκπροσώπησε η Δασολόγος Αντιπύραρχος Ζησούλα Nτάσιου, όπου παρουσίασε τα “Επιχειρησιακά εργαλεία στην Αεροπυρόσβεση και στις δασικές πυρκαγιές”, δίνοντας έμφαση στο συντονισμό και την διαχείριση  των 106 συνολικά εναερίων μέσων (ελληνικών και ξένων) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο του 2021, στον τρόπο ενσωμάτωσης των ξένων αποστολών στις διαδικασίες δασοπυρόσβεσης και αεροπυρόσβεσης της χώρας μας, καθώς και στις ακραίες συνθήκες των δασικών πυρκαγιών που επικράτησαν. Επίσης, σε έτερες παρουσιάσεις συμμετείχαν χειριστές εναερίων μέσων από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αλλά και από την Ελληνική Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, κατά την διάρκεια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αεροπυρόσβεσης, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την μέθοδο της ταυτόχρονης διαχείρισης του πλήθους των μέσων, επίγειων και εναέριων, αλλά και των δυνάμεων που επιχείρησαν στη χώρα μας δια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τόσο από χώρες της Μεσογείου όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, όσο και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον  Καναδά καθώς και από εταιρείες αεροπυρόσβεσης.

Πολλοί εκπρόσωποι διαφορετικών χωρών δήλωσαν, ότι θα ήθελαν στο μέλλον να συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας  αναφορικά με τη διαχείριση των εναερίων μέσων στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

fireservice