Επιστροφή

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - Τροποποίηση εξεταστέας ύλης του Κανονισμού κατάταξης ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Φωτογραφία

Τροποποιείται η εξεταστέα ύλη του Κανονισμού κατάταξης ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

fireservice