Επιστροφή

Υπ' αριθ. 1/2020 Διακήρυξη Α.Π.Σ. για την προμήθεια με αγορά εκατό (100) πυροσβεστικών αντλιών για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.