Επιστροφή

Υπ' αριθ. 13/2020 Διακήρυξη Α.Π.Σ. προμήθεια με αγορά επτά (7) οχημάτων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος,στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», πράξη «Improved Forest FIRE PREParedness in Greece and Albania».