Επιστροφή

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ε.Δ.Α.Α.Π.

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, το οποίο αφορά το πλαίσιο συνεργασίας για τη διασφάλιση της προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων στη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων με τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ του ΠΣ και της Ε.Δ.Α.Α.Π.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων Αθανάσιος Μπίνης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Τερζούδης, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Βασιλειάδης, ο Συντονιστής Υποστήριξης Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο εμπειρογνώμονας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων Νίκος Πουλιέζος, καθώς και εκπρόσωποι επιτελικής ομάδας εργασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα.

fireservice