Επιστροφή

Υπογραφή συμβάσεων για προμήθεια υλικών για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό

Υπογράφηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) και την εταιρεία «ΜΑΞΙΜ - ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμβαση που αφορά στην προμήθεια με αγορά οκτακοσίων εβδομήντα εννέα (879) τεμαχίων ελαστικών επισώτρων Πυροσβεστικών Οχημάτων για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Υπογράφηκε από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.» σύμβαση που αφορά στην προμήθεια πεντακοσίων εννιά (509) τεμαχίων ατομικών προσωπίδων διηθητικών φίλτρων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων: «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

 

 

 


Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice