Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες που παρέχονται από το δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την on-line αίτηση Πυρασφάλειας θα πρέπει:

  •     Να έχετε «κατεβάσει» (download) το σχετικό αρχείο Αίτηση Πιστοποίησης.
  •     Εκτυπώστε το έντυπο της αίτησης και συμπληρώστε τα σχετικά πεδία.
  •     Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μια φόρα στη Γραμματεία της εκάστοτε Διοίκησης και ισχύει για οποιοδήποτε Γραφείο Πυρασφάλειας.
  •     Η αίτησή σας, αφού ελεγχθεί από το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. και εφόσον εγκριθεί, θα παραλάβετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Μετά την πρώτη σύνδεσή σας μπορείτε να αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης σε αυτόν που επιθυμείτε.

 

  Αίτηση Πιστοποίησης (.pdf)