Επιστροφή

04/12/2014, Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Παπαγεωργίου για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

 

Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Παπαγεωργίου,

της 5ης Δεκεμβρίου 2014 για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

 

Ημερήσια Διαταγή