Επιστροφή

07/11/2016 Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Θέσεις για το διορισμό διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, προκηρύχθηκαν, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από την Παρασκευή 18-11-2016 μέχρι και την Δευτέρα 28-11-2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00΄-14.00΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Αναλυτικά την προκήρυξη θα βρείτε εδώ .