Επιστροφή

08/05/2007 Τελετή Αποφοίτησης Αξιωματικών Πληροφορικής

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κηφισιά, η τελετή αποφοίτησης της 1ης εκπαιδευτικής σειράς Ανθυποπυραγών Πληροφορικής.

Τα πτυχία στους νέους Αξιωματικούς, επέδωσε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης.

Μετά τον όρκο των νέων Ανθυποπυραγών, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Παύλος Λάππας ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Π.Σ. ευχήθηκε στους αποφοιτήσαντες καλή σταδιοδρομία, ενώ τους προέτρεψε να αξιοποιήσουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που απέκτησαν στην Ακαδημία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά τους.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, o Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος Αθανάσιος Κότσιας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υγειονομικού Υποστράτηγος Χρήστος Παπαδόπουλος, Αξιωματικοί του Π.Σ., καθηγητές της Ακαδημίας, συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθυποπυραγών. 

   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 2007