Επιστροφή

11/02/2014 Εκπαιδευτική άσκηση αντιμετώπισης μεγάλης αστικής πυρκαγιάς «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2014»

Άσκηση με την ονομασία «Πυθαγόρας 2014» για την αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς σε δημόσιο κτίριο με μεγάλο αριθμό θυμάτων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Παπαγεωργίου, στο κτίριο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Αλκίφρονος.

Σκοπός της «Πυθαγόρας 2014», ήταν η εξάσκηση του προσωπικού της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής στην εφαρμογή του σχεδιασμού αντιμετώπισης αστικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης με θύματα, με τη συνδρομή και άλλων εμπλεκόμενων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων στο πλαίσιο της αποστολής τους και η συμβολή της άσκησης στη διαλειτουργικότητα, τη συνεργασία και το συντονισμό αυτών.

Οι διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις-απαιτήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος επιβάλλουν τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ασκήσεων, που διατηρούν το πυροσβεστικό προσωπικό σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού διαχείρισης κρισίμων καταστάσεων.

Το σενάριο της άσκησης

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε, «εκδήλωση πυρκαγιάς συνεπεία διαρροής αερίου σε πολυώροφο κτίριο και μερική κατάρρευση μέρους της τοιχοποιίας του ισογείου, με συνέπεια πολλούς τραυματισμούς και θύματα».

  • Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πυρόσβεσης και έρευνας - διάσωσης «διαπιστώνεται» από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΕΚΑΒ - Ιατροδικαστική Υπηρεσία) ότι ο τελικός αριθμός των θανόντων είναι είκοσι εννέα.
  • Για τις δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των θανόντων ο Διοικητής της Διοίκησης Αθηνών, μετά από συνεννόηση με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενημερώνει την ιεραρχία και στη συνέχεια ο Αρχηγός του Π.Σ. ζητά από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Κέντρων Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας(ΣΕΚΥΠΣ-ΚΕΠΠ) την ενεργοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ).
  • Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το ΣΔΑΑ και στη συνέχεια το ΚΕΠΠ στέλνει σχετικό σήμα στους εμπλεκόμενους Φορείς: Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
  • Το 199 ΣΕΚΥΠΣ ενεργοποιεί και αποστέλλει στην περιοχή του συμβάντος το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο (Κ.Ε.Κ) «ΟΛΥΜΠΟΣ»για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης και την υποστήριξη των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Στη διάρκεια της άσκησης τρεις φορείς εντάσσονταν χωροχρονικά στην ίδια εκπαιδευτική ενότητα:

  • Η ΓΓΠΠ η οποία κινητοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενεργοποιεί το μηχανισμό υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ που διευκολύνει τις ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση των δυνάμεων επέμβασης, δημιουργεί ζώνη ασφάλειας γύρω από το χώρο του συμβάντος και απαγορεύει την προσέγγιση αναρμόδιων.
  • Ταυτόχρονα, το ΕΚΑΒ που κινητοποιεί πόρους (ασθενοφόρα ) για παραλαβή τραυματιών, την ομάδα ΕΤΙΚ (Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών)-ΕΚΑΒ, μαζί με μία κινητή μονάδα για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους πληγέντες στο τόπο του συμβάντος.

Η επιτυχής έκβαση των επιχειρήσεων λόγω του σύνθετου και ποικιλόμορφου χαρακτήρα της εξελισσόμενης κρίσης, απαιτεί άμεση κινητοποίηση, ορθή στάθμιση και ιεράρχηση των κινδύνων καθώς και έγκαιρη και εύστοχη λήψη αποφάσεων.

Την άσκηση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρακολούθησε σύσσωμη η φυσική ηγεσία του Π.Σ. και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ συμμετείχαν προσωπικό και εξοπλισμός από Α.Π.Σ και Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, καθώς και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο (Κ.Ε.Κ.)«ΟΛΥΜΠΟΣ» του Π.Σ., η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωπος του Ε.Κ.ΕΠ.Υ, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.