Επιστροφή

11/04/2014 Απονομή πτυχίων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Π.Σ.

 
Την Παρασκευή 11 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η τελετή αποφοίτησης της 21ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Χαιρετισμό στους αποφοιτήσαντες απεύθυνε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Ιωάννης Φωστιέρης, ενώ τα πτυχία απένειμε ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Χαράλαμπος Αφάλης.
 
Στην τελετή παρέστησαν, ο Συντονιστής Υποστήριξης Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Σπανέας, ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης Αναγνωστάκης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Υποστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Φλόκας, o Προϊστάμενος της Δ/νσης Υγειονομικού Υποστράτηγος ΥΓ Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής του 199 ΣΕΚΥΠΣ Αρχιπύραρχος Βασίλειος Καπέλιος, ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών Πύραρχος Δημοσθένης Ραγκαβάς και ο Διοικητής της Σχολής Βιλίων Πύραρχος Ιωάννης Σταμούλης, καθηγητές και καθηγήτριες της Ακαδημίας, καθώς και πλήθος στελεχών του Π.Σ.