Επιστροφή

14/12/2015, Σεμινάριο αναφορικά με την ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας

Στο πλαίσιο κατάρτισης και διαρκούς ενημέρωσης-εκπαίδευσης των βαθμοφόρων υπαλλήλων που υπηρετούν στα Γραφεία Πυρασφάλειας, πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015 στο αμφιθέατρο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σεμινάριο με θέμα την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Γραφείο Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών της Νομικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι υπ’ αριθ. 16/2015, 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικές διατάξεις, ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογής. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο Πύραρχος Αθανάσιος Χαμπίπης και οι Πυραγοί Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Αθανάσιος Γκούνας και Αχιλλέας Σαΐτης.

Το σεμινάριο που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρακολούθησαν στην έδρα διεξαγωγής του οι βαθμοφόροι υπάλληλοι των Γραφείων Πυρασφάλειας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, καθώς και οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί του Γ΄ και Δ΄ έτους του Τμήματος Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ τη δυνατότητα παρακολούθησης είχαν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, ανά την επικράτεια, σε απευθείας μετάδοση μέσω της εσωτερικής ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.