Επιστροφή

16/05/2016 18η Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Μουσείων

   
 

18η Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων

«Μουσεία και πολιτιστικά τοπία»

 

Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί, ήδη από το 1977, ως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), προκειμένου να υπενθυμίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στη σύγχρονη κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, το Πυροσβεστικό Μουσείο (http://museum.fireservice.gr/) θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια των εννέα χρόνων λειτουργίας του, τo Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος προβάλλει αδιάλειπτα το κοινωνικό του έργο στο ευρύ κοινό. Στόχος του είναι να υπενθυμίζει στους παλαιότερους αλλά και να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη νέα γενιά σε θέματα: ιστορίας, κατάσβεσης & πρόληψης πυρκαγιών, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επισκέψεων μαθητών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 θα ανέλθει σε τουλάχιστον 5.500 άτομα.