Επιστροφή

21/08/2014 Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανολογικό εξοπλισμό, με την αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ.Στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε μηχανολογικό εξοπλισμό, παρελήφθησαν πρόσφατα, είκοσι ένα (21) αυτοκίνητα επιβατηγά τύπου βαν (4X4) 8+1 θέσεων.

Τα οχήματα θα διανεμηθούν στις Περιφέρειες της χώρας, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.