Επιστροφή

23/10/2014, Αιμοδοσία στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά.

Με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν το προσωπικό της Ακαδημίας, οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και οι Δόκιμοι Πυροσβέστες στην αιμοδοσία, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 160 φιάλες, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Σώματος, που λειτουργεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η αιμοδοσία έγινε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Υγειονομικού, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ομάδας Ιατρών του Υγειονομικού Προσωπικού του αντίστοιχου τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.

Στην αιμοδοσία παρέστησαν ο Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ. Υποστράτηγος Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Ιωάννης Φωστιέρης, ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών Πύραρχος Δημοσθένης Ραγκαβάς και ο Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών Πύραρχος Παναγιώτης Κοτρίδης.