Επιστροφή

25/01/2016 Επίσκεψη του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στο Α.Π.Σ.

 

 

Το Αρχηγείο του Π.Σ. επισκέφθηκε στις 25 Ιανουαρίου, ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου κ. Ανδρέας Νικολάου, όπου και συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου.

Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη συνέχιση της πολύ καλής συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών, αλλά και οι δυνατότητες για την υποβολή κοινής πρότασης έργου, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος, της νέας Διαχειριστικής Περιόδου.

Οι επαφές αυτές θα συνεχιστούν και στην Κύπρο, περί τα μέσα Φεβρουαρίου, μεταξύ αρμόδιων χειριστών του Τμήματος Επενδύσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας του Α.Π.Σ. και του Τμήματος Δημοσιονομικής Παρακολούθησης & Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., με αντίστοιχους χειριστές της Π.Υ. Κύπρου.