Επιστροφή

25/7/2014, Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

  

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κατάταξης των επιτυχόντων για την πλήρωση 500 κενών οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, βάσει της υπ’ αριθ. 37262 οικ. Φ.300.2/ 14-07-2014 (ΦΕΚ Γ' 948/23-07-2014), Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια:

«Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Οι επιτυχόντες, μετά την ορκωμοσία τους η οποία θα λάβει χώρα στις 01/08/2014, θα μεταβούν στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κάτω Κηφισιά, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματός της στα Βίλια Αττικής, προκειμένου να ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης.