Επιστροφή

27/04/2007 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

 
 Η ενημερωτική αφίσα που εξέδωσε το ΥΠ.Α.Κ.Π. για την παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Με αφορμή την 28η Απριλίου, που έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, πραγματοποιήθηκε σχετική εκδήλωση, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2007, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κηφισιά.
Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης, ήταν δύο εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας, από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Ο κ. Χασιώτης Κωνσταντίνος (Χημικός), που ανέπτυξε το θέμα «Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας - Θεσμικό πλαίσιο» και η κ. Νυφούδη Ελένη (Χημικός Μηχανικός), η οποία αναφέρθηκε στους κινδύνους που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει στους χώρους εργασίας, αναπτύσσοντας το θέμα «Χημικοί παράγοντες - Εκτίμηση κινδύνου - Μέτρα πρόληψης».
Την εκδήλωση παρακολούθησαν, ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών, Αρχιπύραρχος Μαλακάσης Ηρακλής, οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και το προσωπικό της Ακαδημίας.

Ημερήσια Διαταγή για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία