Επιστροφή

29/09/2016 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού έλεγχου στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος