Επιστροφή

30/03/2016 Υπογραφή Δήλωσης Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου.

Σε συνέχεια των επαφών των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ελλάδας – Κύπρου, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2016, σχετικά με την υποβολή κοινής πρότασης έργου, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος, της νέας Διαχειριστικής Περιόδου (2014 – 2020) που αφορά στην πρόληψη και στη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, υπογράφηκε στις 30 Μαρτίου 2016, η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

Τη Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Καρατζιάς και ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κ. Ανδρέας Νικολάου. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Σερεντέλλος και ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, παρουσία και εκπροσώπων της επιτελικής ομάδας εργασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.