Επιστροφή

30/05/2016 Σύσκεψη εμπλεκομένων φορέων στη δασοπυρόσβεση για την αντιπυρική περίοδο 2016.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο 2016 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων στη δασοπυρόσβεση. Η καθιερωμένη ετήσια σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), στο Χαλάνδρι.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Καρατζιάς, περιέγραψε τις ενέργειες που αφορούν στην οργάνωση του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. Δε θα πρέπει να παραβλέπεται, βέβαια, ότι η δασική πυρκαγιά είναι ένας φυσικός κίνδυνος άμεσα συνδεδεμένος με τις κλιματολογικές συνθήκες που αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα επηρεασμού της έναρξης και της εξάπλωσης που σε συνδυασμό με την ανθρώπινη συμπεριφορά, ιδίως την κακόβουλη, είτε την αμελή, εξελίσσουν το φαινόμενο σε ιδιαίτερα καταστροφικό. Η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη συνδρομή και τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων και δυνάμεων σε άμεσο χρόνο, συγκροτημένα και οργανωμένα , είναι από την άλλη ο κυρίαρχος παράγοντας μεταξύ των άλλων, για την επιτυχή αντιμετώπιση οποιουδήποτε καταστροφικού φαινόμενου».

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, τοποθετήθηκε με έμφαση στην προσπάθεια για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών για ουσιαστικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων στη δασοπυρόσβεση.

Η φύση της συνεργασίας και η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά στη συνδρομή και την άμεση διάθεση και κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, η επικαιροποίηση των σχεδίων, οι τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες, η πραγματοποίηση κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων, ήταν ορισμένα από τα θεματικά πεδία τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Σερεντέλλος, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γεώργιος Πατούλης, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Καλλιόπη Καρδαμίτση, ο πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννα Τσούπρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Δημήτρης Βακάλης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εθελοντικών οργανώσεων και οργανισμών (ΔΕΗ Α.Ε., Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., EKAB) καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.