Επιστροφή

30/11/2016, Συνεδρίαση της επιτροπής επικίνδυνων υλικών της CTIF στην Αθήνα

Το χρονικό διάστημα από 23 έως 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η φθινοπωρινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επικίνδυνων Υλικών (Hazardous Materials) της CTIF (Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών), τη διοργάνωση της οποίας είχε αναλάβει η Υπηρεσία μας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι μελών της CTIF από 14 χώρες (Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Γερμανία, Πορτογαλία, Λετονία), ενώ το Π.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπύραρχο Ν. Σακαλή και την Ανθυποπυραγό Μ. Ξυλάγκουρα.

Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα πορίσματα των ομάδων εργασίας που είχαν συσταθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών ανταλλάχθηκαν απόψεις και εμπειρίες για την αντιμετώπιση συμβάντων διαχείρισης επικίνδυνων υλικών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Επίσης, συναντήθηκαν με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Καπέλιο και αντάλλαξαν απόψεις πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η CTIF είναι ένας διεθνής οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1900 στο Παρίσι, με σκοπό την ενθάρρυνση και την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των πυροσβεστών και άλλων εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο, στα αντικείμενα της πυρόσβεσης, της διάσωσης και της ανακούφισης από καταστροφές.

Εκτός από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, που αποτελεί μέλος της CTIF επί σειρά ετών, συμμετέχουν επίσης πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες, καθώς και διάφοροι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά κέντρα κ.λπ. από 36 χώρες.

Για την υλοποίηση των στόχων της, που αφορούν σε ειδικά πεδία ενδιαφέροντος και δράσης, στη CTIF έχουν συσταθεί και λειτουργούν επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε διάφορες πόλεις του κόσμου.