Επιστροφή

Εκπαιδευτική εβδομάδα για τους φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Προγραμματισμένη επίσκεψη πραγματοποίησαν οι φοιτητές του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) από τα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα 23 έως 27 Μαΐου, στην Καβάλα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε βαριές βιομηχανίες (φωσφορικών λιπασμάτων και αποθήκευσης πετρελαίου & υδρογονανθράκων), καθώς και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.,σε καινοτόμα συστήματα και όργανα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές ασκήθηκαν σε εικονικές πυροσβέσεις στις παραπάνω εγκαταστάσεις, αλλά και στο control crisis room, στο finger printingdetector, σε σενάρια εικονικών καταστροφών κλπ.

Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτική εβδομάδα αποτελεί τμήμα του προγράμματος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.