Επιστροφή

Ενημέρωση για τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας του προγράμματος του Π.Σ.

Σας ενημερώνουμε πως γνωστοποίηση των σύντομων κωδικών κλήσεων στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας του προγράμματος του Σώματος, στην εταιρεία Wind, γίνεται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Οι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) που ανήκουν στο πρόγραμμα για να ενημερωθούν για τους ατομικούς τους σύντομους κωδικούς, μπορούν να καλούν και στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.