Επιστροφή

Ένταξη των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με την ένταξη των Σχολών, (μεταξύ αυτών και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Τύπου