Επιστροφή

Πληροφορίες για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτήθηκαν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι, που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά, για κάθε κατηγορία υποψηφίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016, όπου και περιλαμβάνονται οι σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ