Επιστροφή

Ψηφιακή ανάπτυξη ανάδειξης των αρχείων του Μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

 

 

Στο Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Ψηφιακή ανάπτυξη ανάδειξης των αρχείων του Μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος», με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και προώθηση του ιστορικού αρχείου του Πυροσβεστικού Μουσείου, που είναι μοναδικό στη χώρα μας, μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχείου αυτού.

Μέρος του αρχειακού αυτού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, εγγράφων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φωτογραφιών και περιοδικών πυροσβεστικού περιεχομένου, ταξινομημένο σε κατηγορίες και με συνεχή ενημέρωση, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr/archive (Αρχειακό Υλικό Πυροσβεστικού Σώματος) καθώς και στο www.fireservice.gr/museum