Επιστροφή

02/12/2013, 12:30, ΔΤ 2914a, Υπογραφή Συμβάσεων για Μηχανολογικό και Ατομικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

Στα πλαίσια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε μηχανολογικό και ατομικό εξοπλισμό υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις:
 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου":
- τέσσερα (4) πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα άμεσης επέμβασης εξοπλισμένα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1.000 λίτρων,
- τέσσερα (4) πυροσβεστικά οχήματα μεσαίου τύπου εξοπλισμένα με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 2.500 λίτρων και 300 λίτρων αντίστοιχα,
- σαράντα (40) στολές χημικής προστασίας.
 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013" με ακρωνύμιο Έργου "ΠΥΡΟΣΥΝ" :
- τέσσερα (4) ρυμουλκούμενα οχήματα ειδικών χρήσεων.
 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007- 2013":
- τρεις (3) σωστικές λέμβοι.
 
 
 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr