Επιστροφή

02/12/2016, 10:15, ΔΤ 3400, Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό Εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ως Εκπρόσωπος Τύπου του Σώματος ορίστηκε η Πυραγός Μαλλίρη Σταυρούλα.

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr