Επιστροφή

04/12/2014, 10:40, ΔΤ 3059a, Υπογραφή Σύμβασης για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

 

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος υπεγράφη η παρακάτω Σύμβαση:

Στις 25-11-2014 Σύμβαση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά στην προμήθεια με αγορά τριών (3) Πυροσβεστικών Οχημάτων Σηράγγων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013».

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr